Członkowie

logo DGINWEST

DG-INWEST Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka jest ogólnopolskim brokerem finansowym specjalizującym się w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii i budownictwem pasywnym. Ponad 20 letnia historia działalności firmy zaowocowała licznymi referencjami. W Konsorcjum spółka zajmuje się organizacją finansów dla przedsięwzięć LDEE oraz sprzedażą finalnych produktów w ramach własnych placówek w całej Polsce.

http://www.dginwest.com.pl/

 elmont logo 800

Elektromontaż- Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedna z czołowych firm branży elektroenergetycznej na terenie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Polski, która od ponad 60 lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu urządzeń elektrycznych, a także w realizacji kompleksowych robót elektroenergetycznych do 110 kV. Trzon produkcyjny firmy stanowią stacje transformatorowe oraz rozdzielnice SN i nN kierowane do przemysłu, górnictwa, energetyki i OZE. W ramach LDEE firma zajmuje się m.in. obsługą i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, przygotowując je pod dalszą zabudowę przez pozostałych członków konsorcjum.

http://www.elektromontaz-lublin.pl/


LFRlogo1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Organizacja pozarządowa, której misją jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. FRL jest inicjatorem wielu programów badawczych, szkoleń, koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, z którego wywodzi się Konsorcjum LDEE.

http://fundacja.lublin.pl/

logo lukow

Urząd Gminy Łuków

Przyjazna przedsiębiorcom, dynamicznie rozwijająca się, dobrze zarządzana, typowo rolnicza gmina o dużej bioróżnorodności. Gmina dysponuje ofertą inwestycyjną skierowaną do przedsiębiorców w postaci terenów TSSE, gdzie Konsorcjum planuje uruchomienie innowacyjnego kompleksu zakładów produkcyjnych domów i materiałów termoizolacyjnych pochodzących z recyklingu.

http://www.lukow.ug.gov.pl/

spe

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych „SPE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prężnie działająca, założona w 1999 roku firma, której korzenie wywodzą się ze Stowarzyszenia Energetyków Polskich w Radomiu. Trzonem działalności firmy jest opracowywanie systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń, analiz techniczno-ekonomicznych i projektów planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Firma zajmuje się także kształceniem kadr w zakresie nowoczesnych technologii związanych z różnymi nośnikami energii.

http://www.radom.spe.org.pl/


Energetyka Słoneczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Domeną działalności firmy jest inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce, w szczególności słonecznej (PV); racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią i paliwami; doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w zakresie OZE. Firma projektuje także instalacje PV, dostarczając na potrzeby Konsorcjum sprawdzone rozwiązania i instalacje, w które wyposażone są domy Konsorcjum LDEE.

 

Logo UNIQUE

 

UNIQUE CONCEPTS Wojciech Baryła

Firma oferuje doradztwo w zakresie wdrażania nowoczesnych, zrównoważonych i efektywnych energetycznie technologii w budownictwie, w przemyśle oraz w innych dziedzinach. UNIQUE CONCEPTS zajmuje się także organizacją i zarządzaniem sprzedażą co jest jej głównym zadaniem w ramach współpracy w Konsorcjum.

http://uniqueconcepts.pl//

4b41160408f41_p

Prof. dr hab. Inż. Stanisław Fic

Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej. Laureat nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2012 w kategorii „Innowacyjna Osobowość”, za wieloletnią działalność naukowa i badawczą w dziedzinie budownictwa, w tym za projekty zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, absolwent kierunku budownictwo miejskie i przemysłowe oraz technologii i organizacji budownictwa.