Cele

Cele Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie” (LDEE), wpisują się we wszelkie działania promujące zrównoważone budownictwo, które mają spowodować wzrost gospodarczy i ochronę środowiska. Istotą działalności jest rozwój gospodarczy oraz rozwiązanie kluczowych problemów środowiska związanych z nadmiernym zużyciem wody, energii, surowców, oraz z redukcją emisji gazów cieplarnianych i substancji toksycznych. Zważywszy na rangę zagadnienia cele realizowane są zgodnie z Kodeksem Etyki.

Są to:

    1. Wytwarzanie i sprzedaż ekologicznych domów jednorodzinnych i wielorodzinnych efektywnych energetycznie.
    2. Wytwarzanie i sprzedaż budynków użyteczności publicznej i innych obiektów budowlanych efektywnych energetycznie
    3. Wytwarzanie i sprzedaż elementów do wznoszenia obiektów budowlanych, efektywnych energetycznie.
    4. Badania i rozwój dziedziny określanej jako budownictwo zrównoważone.
    5. Propagowanie idei dostępnego budownictwa zrównoważonego.